Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet site door THS Horsecare de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. THS Horsecare staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internet webshop aangeboden informatie.

Het is mogelijk dat via de website van THS Horsecare toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. THS Horsecare kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Het is, behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van THS Horsecare, niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina’s weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerci├źle doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren.

THS Horsecare kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

X